Friday, June 8, 2007

بدون شرح

استخوانهای تو شیشه ای نیست. تو میتونی خدمت این زندگی برسی. اگه این فرصت رو از دست بدی...قلبت به خشکی و شکنندگی اسکلت من میشه بنابراین به خاطر خدا هم که شده برو دنبالش
پ.ن: چقدر گاهی وقتا جای یه مرد شیشه ای توی زندگی آدمها خالیه
پ.پ .ن: ممنون که مجبورم کردی ببینمش
پ.پ.پ.ت: اگه دیدمش حتما میرم دنبالش